Експерт по девиантно поведение предлага професионална психологическа помощ и подкрепа:

  • Психологични консултиране;
  • Работа с хиперактивни деца;
  • Работа с лица в риск;
  • Изготвяне на експертни становища и анализи