От месец май 2022 г., прегледите при д-р Ив. Стоев (ОПЛ) ще се извършват след предварително  записване на посочените телефони: 02/8700577; 0888990277; 0895527182