Телефон за предварително записване за преглед:

(02) 87 00 577, 08955271 82, 0888 99 02 77

Телефон за очен кабинет:

0895 52 71 84

e-mail

mcslatina@abv.bg

Адрес:

София, ул. Слатинска 101 А