Неврологичен кабинет

Диагностика и лечение на заболявания на централна, периферна и вегетативна нервна система:

- мозъчни инсулти;
- мони- и полиневропатии;
- вестибулопатия;
- дискова херния;
- възпалителни заболявания и др.

Д-р Христина Спасова
понеделник:
петък (нечетна дата):
15:30 - 20:00
15:30 - 20:00