Експерт, Психолог

- Психологично консултиране на деца и възрастни
- Годишен профилактичен психолого-консултативен преглед
- Корекционно-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни
- Работа с хиперактивни деца
- Консултиране при разстройства на хранителното поведение
- Работа с лица в риск
- Психотерапевтични процедури
- Консултация онлайн, по телефон или на адрес
- Детектор на лъжата (полиграф)
- Съдебно-психологични експертизи
- Заключения и становища (оценка степен на дееспособност, отговорност, годност) за пред ТЕЛК, МКБППМН, нотариус, застрахователни дружества, работодател, служител и др.

Слав Славов
с предварително записан час