Психолог

Оказване на психологическа помощ и подкрепа:
- психологични консултиране;
- работа с хиперактивни деца;
- работа с лица в риск;
- изготвяне на експертни становища и анализи

Слав Славов
с предварително записан час