Специалистът по Гастроентерология д-р Йордан Попов консултира пациенти всеки четвъртък от 15:00 ч. до 19:00 ч.