Кардиологичен кабинет

Д-р Юлиана Иванова
четни дати:
08:30 - 12:30
Д-р Георги Николов
понеделник:
14:30 - 20:00
Д-р Иванка Славин
понеделник нечетна дата:
вторник, сряда, четвъртък:
09:30 - 12:30
13:30 - 18:30