Кабинет по очни болести

Диагностика, лечение и профилактика на заболявания на зрителния анализатор при лица от всички възрасти

Д-р Илка Миревска
Оптика
Д-р Христо Димитров
понеделник - петък
16:00 - 20:00