Психиатричен кабинет

Диагностика и лечение на остри и хронични психични заболявания

Д-р Петя Терзииванова
сряда:
14:30 - 17:30