Психиатричен кабинет

Диагностика и лечение на остри и хронични психични заболявания

Д-р Петя Терзииванова
петък:
14:30 ч.- 18:30 ч.